Nowe tablice informacyjne

Na pierwszym piętrze bloku C zawisły nowe tablice Samorządu Uczniowskiego zakupione przez Radę Rodziców. Zachęcamy do poświęcenia uwagi znajdującym się na nich informacjom!