Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Liceum Ogólnokształcącym Nr X.

Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, prowadzącej do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz promocji kierunków studiów realizowanych na Uniwersytecie, a także podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

Uniwersytet umożliwi uczniom naszej szkoły uczestnictwo w wybranych wykładach, konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Uniwersytet, a także udział w wybranych zajęciach  praktycznych, nad którymi opiekę merytoryczną sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu.