49. Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska – zaproszenie do udziału.

Liceum Ogólnokształcącym Nr X im Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wspólnie z Klubem Pilotów i Przewodników PTTK „Rzepiór” we Wrocławiu pod patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  kontynuuje działania z lat poprzednich, których celem jest popularyzowanie wiedzy o własnym mieście i regionie oraz zapoznanie się z jego tradycjami.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w 49. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał okręgu wrocławskiego odbędzie się 7 marca 2017r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu.

Szkoły zainteresowane udziałem  w finałach okręgu wrocławskiego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 lutego 2017r.

Regulamin 49. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej.

Agnieszka Duda