Projekt edukacyjny Wrocławskiego Teatru Współczesnego JAK POPRZEZ TEATR POZNAWAĆ ŚWIAT?

13.12.2016r. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt Wrocławskiego Teatru Współczesnego „JAK POPRZEZ TEATR POZNAWAĆ ŚWIAT” współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program edukacyjny adresowany był do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Cykl warsztatów inspirowanych trzema spektaklami WTW: „Fragment nieistniejącego świata”, „Walentina. The Last Human Dog” oraz „Nie trzeba”, które wprowadzają młodych ludzi w zagadnienia starości i śmierci, harmonijnego współistnienia człowieka z naturą oraz możliwości poznawczych i kreacyjnych nauki i sztuki. Ten zestaw problemów poddany został analizie oraz zderzony z praktyką, aby zwrócić uwagę uczestników na realne problemy współczesnego rozmawiali świata i wesprzeć ich w kształtowaniu indywidualnego systemu wartości.           

Uczniowie naszej szoły (1d i 3d) brali udział w spektaklu „Nie trzeba”. Po spektaklu podczas spotkania z aktorką Alisą Makarenko, tłumaczką dramatu Tatianą Drzycimską oraz filozofem Katarzyną Kuczyńską rozmawiali o tym, czym dziś jest mądrość. Na czym polega jej wartość? I czy ta wartość może mieć wymiar komercyjny? Czy człowiek mądry to człowiek spełniony? A  także o tym, w jaki sposób matematyka w teatrze zmienia sposób patrzenia na nią?

Podczas warsztatów uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup opracowała sytuację sceniczną pt. „Mądrość” z wykorzystaniem 6 bohaterów spektaklu „Nie trzeba” (uczniowie dysponowali maskami bohaterów) – sytuacja sceniczna obejmowała, na przykład, statyczną lub dynamiczną rzeźbę z ciał lub scenkę realizowaną metodą dramy, uczniowie mogli także wykorzystać tylko maski do zbudowania komunikatu.