Wykład dr Zdzisława Wróblewskiego z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniu 12 grudnia 2016r. gościliśmy wykładowcę z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Zdzisława Wróblewskiego. W dwugodzinnym wykładzie uczestniczyli uczniowie klas III C i III G. Maturzyści powtórzyli wiadomości dotyczące budowy mitochondrium i ATP-azy, poznali  główne założenia teorii gradientu protonowego. Wykładowca omówił również proces biosyntezy ATP na poziomie molekularnym  i podał przykłady chorób mitochondrialnych.  Uczniowie dowiedzieli się również,  jak powstają przeciwciała monoklonalne oraz w jaki sposób wykorzystujemy je do walki z macierzystymi komórkami nowotworowymi, a także poznali  przykłady innych inteligentnych leków, które oferuje współczesna biotechnologia.