Zewnątrzszkolna polityka SU w grudniu

O tym warto wiedzieć!

Przyglądając się pracy Samorządu Uczniowskiego w ostatnim czasie można zauważyć intensywne działania zewnątrzszkolne w kontekście promowanie LO X oraz współpracy z innymi samorządami szkół średnich.

Na przełomie listopada i grudnia odbyło się kolejne spotkanie przewodniczących Samorządów Uczniowskich kilku liceów (tzw. Kongresu SU) W centrum miasta spotkali się przedstawiciele LO III, LO XII, LO XVII oraz LO X. To była klarowna wymiana doświadczeń oraz pierwsze konkretne plany współpracy. Kongres przewodniczących liceów wciąż się rozwija i w przyszłym roku z pewnością będziemy mogli podziwiać jego widoczne owoce (albowiem niewidoczne już są 🙂 )

Niedługo po tym, bo 5 grudnia w Liceum nr XIV spotkali się przedstawiciele szkół średnich(w tym przewodniczący SU naszego liceum), aby dyskutować na tematy istotne dla młodych. Po pracy w grupach nad konkretnymi zagadnieniami, przedstawili swoje wnioski i omówili następne kroki, które trzeba podjąć w tych sprawach. Odbyły się także wybory na radnego do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jako młodzież mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym Województwie!

Jeszcze tego samego dnia pod wieczór mieliśmy okazję promować naszą szkołę w Radiu Wrocław. Wraz z przedstawicielami LO III i LO IX przewodniczący SU uczestniczył w rozmowie na temat szkolnych kampanii wyborczych w kontekście wyborów w USA, działalności samorządów uczniowskich – ich roli i możliwościach oraz na temat reformy edukacji.

Niedawno zakończony projekt Zielonego Skweru Inspiracji, który powstał z inicjatywy SU, a który sfinansował Instytut Edukacji Społecznej został wybrany spośród wszystkich (ponad 40) projektów Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia do zaprezentowania na gali podsumowującej rok 2016 r. To nie tylko wyróżnienie, ale kolejny sukces na wrocławskiej arenie edukacyjno – młodzieżowej.

Powyższe działania wiążą się z trudem i poświęceniem drogocennego czasu ale widzimy, że przynoszą dobre owoce.