Alicja Tyliba z 3 g wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Verstehen”

 

 „Verstehen” jest interaktywnym konkursem, którego formuła polega na słuchaniu treści w języku niemieckim i udzielaniu odpowiedzi. Aby wziąć udział potrzebne były zatem słuchawki i komputer z dostępem do Internetu. Podczas zawodów, które odbyły się dnia 3.11.2016r. w szkole, uczeń miał do odsłuchania i rozwiązania 24 zadania o różnym poziomie trudności. Udzielić musiał odpowiedzi w formie wybrania 1 z 5 proponowanych odpowiedzi. Konkurs, który zorganizowała „Interaktywna Edukacja Mogalo”, przeznaczony był dla uczniów szkół różnych typów z podziałem na kategorie wiekowe w każdym roczniku w ten sposób, że uczeń z najwyższej klasy szkoły ponadgimnalzjalnej do rozwiązania miał najtrudniejsze zadania z zakresu wiedzy realioznawczej krajów niemieckojęzycznych, znajomości słownictwa i gramatyki języka niemieckiego. Łącznie w konkursie udział wzięło 834 uczniów ze 152 szkół z całej Polski. Miło mi poinformować, że Alicja Tyliba  – uczennica klasy 3 g zdobyła II miejsce w województwie dolnośląskim i XIV miejsce w kraju w pierwszej edycji konkursu „Verstehen”.

Ala to ambitna uczennica, która doskonale wie, jak ważna dla młodego człowieka – oczekującego w przyszłości ciekawych propozycji zawodowych –  jest znajomość dwóch języków obcych. Dziś dobra, czy nawet bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym, aczkolwiek często niewystarczającym w poszukiwaniu atrakcyjnego miejsca pracy. Tym natomiast, co wyróżnia dziś kandydata spośród innych, jest bardzo dobra znajomość drugiego języka obcego. I tą zasadą kieruje się Ala, która z determinacją, ale też  satysfakcją  pogłębia konsekwentnie swoją znajomość języka niemieckiego. Dowodem czynionych przez nią w tej dziedzinie postępów są między innymi wysokie miejsca w interaktywnym konkursie „Verstehen”.

Danuta Lipińska