Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2017

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XIII edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2017. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech etapach:

  I etap – szkolny,

  II etap – międzyszkolny i odbędzie się 08 marca 2017 roku,

  III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 06 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 18 i 21 regulaminu oraz  zasady oceniania  prac uczniów przyjętych przez Komisję Konkursową Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 31 stycznia 2017 roku pocztą lub mailem

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszam do udziału

Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)