Klasa II B uczestniczy w projekcie o wodzie w EkoCentrum Wrocław

W piątek 21 października klasa II B uczestniczyła w nowym projekcie ekologicznym  „H2O – TO JEST TO! Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław” mają na celu zwiększanie świadomości ekologicznej młodzieży z popularyzacją wiedzy naukowej, promocją miejskiego dziedzictwa kulturowego, wzmacnianiem kontaktu z przyrodą oraz więzi społecznych, kształtowaniem postaw proekologicznych i prozdrowotnych, a także wrażliwości społecznej.
Pierwszą część zajęć pod nazwą ODRZAŃSKA ESKAPADA bardzo ciekawie prowadziły panie Magdalena Berezowska-Niedzwiedź  oraz Agata Łoś. Mimo bardzo zimnego dnia udało się nam odbyć spacer po dolinie Odry, zaobserwować bioróżnorodność gatunkową przy Oławie oraz Odrze. Uczniowie zostali zapoznani między innymi z systemem zaopatrzenia miasta w wodę, urządzeniami oczyszczającymi rzekę oraz fauną i florą terenów rzecznych i nadrzecznych (w tym także z gatunkami i siedliskami chronionymi w ramach sieci Natura 2000). Spacer był okazją do poznania wielu ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które obserwujemy na co dzień we Wrocławiu. Uczniowie rozpoznawali gawrony, wrony, a także różne inne gatunki ptaków. W ramach projektu przewidziane są dwa zajęcia edukacyjne dla wybranej klasy. Już niedługo kolejna część projektu.