I ZEBRANIE PLENARNE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017

30 września przewodniczący klas, koordynatorzy i doradcy, zarząd i opiekun SU oraz dyrekcja szkoły, spotkali się razem, aby wytyczyć cele na nadchodzący rok i określić zasady współpracy. Zostały omówione struktury organizacyjne, sprawy bieżące oraz został przedstawiony Plan Pracy na I semestr.

Ambitni, kreatywni i chętni do współpracy- oto zespół Samorządu Uczniowskiego na 2016/2017 rok szkolny!