Wyjście do meczetu klasy 2F

22 września w ramach Tygodnia Tolerancji klasa 2F wzięła udział w zajęciach w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, które mieści się niedaleko naszej szkoły przy al. Kasprowicza. Mieliśmy okazję zwiedzić meczet i posłuchać interesującego wykładu na temat historii i obrzędów w islamie wrocławskiego imama Ali Abi Issy – przewodniczącego Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP.

Po wykładzie imam chętnie odpowiadał na pytania na temat islamu i życia codziennego muzułmanów.  

 

Krzysztof Mielczarek