Przygotowania do Olimpiady Pierwszej Pomocy

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniami do Olimpiady Piewrszej Pomocy do sai B 204 w poniedziałek 12 września o godz 14.30.

Agnieszka Duda