Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, na której gościliśmy Radnego Rady Miejskiej Wrocławia, pana Roberta Pieńkowskiego.

Pani dyrektor Małgorzata Kaźmierska podsumowała osiągnięcia i sukcesy szkolne. Wręczyła nagrodę Natalii Winiarskiej z klasy IC za zajęcie I miejsca w ogólnoszkolnym konkursie na najbardziej aktywnego uczestnika życia kulturalnego, wręczyła 21 nagród z wyróżnieniem. Nagrodę za 100% frekwencję otrzymali: Katarzyna Paszko IB, Emilia Czubaj IC, Kinga Kula IC, Mateusz Herezo IC, Aleksandra Tajchman IIG. Przyznano również nagrodę Rady Rodziców dla uczniów, którzy w sposób szczególny i godny reprezentowali szkołę w konkursach i projektach edukacyjnych: Dominika Gołąb IIF, Błażej Krudowski ID, Maciej Górski IIE.

Pani dyrektor pożyczyła udanych wakacji, niezapomnianych wrażeń i wspomnień, a klasa IC przygotowała program artystyczny pt. „Dmuchawce, latawce, wiatr”.