Wyjście do Humanitarium klasy 1A

Dnia 18.04.2016r. klasa 1A uczestniczyła w zajęciach we wrocławskim Humanitarium –
Ogrody Doświadczeń. Na początku uczniowie mieli okazję skorzystać z różnych ciekawych
doświadczeń fizycznych i przekonać się jak działa prawo fizyki. Następnie uczniowie podążali
labiryntem optycznym. Jest to ścieżka edukacyjna, która prowadzi wśród tajemniczych
soczewek, laserów i mieszania barw. Kolejną częścią była Sala Interaktywna, którą uczestnicy
pokonywali samodzielnie. Tu można było się przekonać jak oko ludzkie reaguje na złudzenia
optyczne oraz sprawdzić swój refleks. Poźniej nastąpiła część, której uczniowie wyczekiwali
najbardziej, mianowicie po zapoznaniu się z przedstawioną prezentacją multimedialną
mogliśmy przejść do zadań praktycznych. Pierwszym zadaniem była sekcja serca, co nie było
takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, ale dzięki temu poznaliśmy narząd od strony
namacalnej, rzeczywistej. Niektórzy podczas tego doświadczenia przełamali swoje lęki,
związane z żywym organem. Ostatnią atrakcją była sekcja płuc, przy której zapoznaliśmy się z
profilaktyką palenia tytoniu. Warsztaty poszerzyły naszą wiedzę o fizjologii oraz anatomii
człowieka.