Zajęcia w Arboretum w Pawłowicach

6 czerwca 2016 roku uczniowie klasy IC w ramach realizacji projektu „Szkoła w mieście” mieli zajęcia w Arboretum. Arboretum jest to Ośrodek Badań Dendrologicznych w Pawłowicach.
Lekcję przyrodniczą poprowadziła pani mgr inż. Anna Popów-Nowicka – pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Arboretum.