XXXIII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

Ogólnopolski Sejmik Matematyków to konkurs organizowany przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie »Z Nauką w Przyszłość« (przy współpracy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego).  Udział w Sejmiku polega na przygotowaniu pracy z matematyki na temat sformułowany przez ucznia. Temat pracy może mieścić się w ramach jednego z dołączonych przez organizatorów zagadnień. W XXXIII edycji tego konkursu brali udział uczniowie z naszej szkoły. Jeden z nich, Maciej Górski z IIE, otrzymał list gratulacyjny. Jury wyróżniło jego pracę pt.” O generowaniu liczb prawdziwie losowych”.

Gratuluję sukcesu

Streszczenie_pracy

List_Maciej_Gorski

lista_nagrodzonych