Duch patronki w życiu Dziesiątki

Film „Duch patronki w życiu Dziesiątki” zajął drugie miejsce w konkursie kończącym całoroczny program „Edukacja filmowa uczniów i nauczycieli dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Warsztaty filmowe zorganizowane przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy rozpoczęły się w lutym 2015 roku. Dwadzieścia drużyn z całego województwa spotykało się raz w miesiącu w najpiękniejszych zamkach i pałacach Dolnego Śląska, aby pod okiem filmowców: producentów, operatorów, scenarzystów, charakteryzatorów i oświetleniowców uczyć się sztuki filmowej i przygotowywać swój własny film promujący szkołę. Opiekunem naszej drużyny została pani Katarzyna Łaszkiewicz, a w jej skład weszli uczniowie 2F „Filmówki” : Dominika Gołąb, Dominika Turek (zastąpiła Krysię Dwojacką) i Mateusz Kurnicki.

Przez rok uczestnicy warsztatów odwiedzili między innymi zamki: Czocha, Książ, Lubiąż, Książąt Oleśnickich i Piastowski w Legnicy. Uczyli się, pracowali nad filmem, zwiedzali i nawiązywali kontakty towarzyskie.

Od początku nasza drużyna chciała poświęcić swój film patronce szkoły, która nie jest wystarczająco znana uczniom LO nr X. W trakcie zbierania materiałów do scenariusza okazało się, że ideały dziewiętnastowiecznej nauczycielki z pensji dla panien są nadal aktualne i ważne w życiu współczesnej szkoły, takiej chociażby jak nasza. Film „Duch patronki w życiu Dziesiątki” właśnie o tym opowiada”. Nasi filmowcy, zachęceni przez prowadzących warsztaty do tworzenia tzw. rekonstrukcji czyli scen historyczno-kostiumowych, postanowili oprzeć swój film na zestawieniu przeszłości z teraźniejszością, czyli scen ze szkoły dla panien prowadzonej na początku ubiegłego wieku przez Stefanię Sempołowską ze scenami z życia naszej „Dziesiątki”. Taki pomysł okazał się idealny w ukazaniu, że nasza patronka nie jest pustym, nikomu nieznanym nazwiskiem, tylko postacią, której duch wspaniale funkcjonuje współcześnie.

W role pensjonarek wcieliły się najpiękniejsze dziewczęta z naszej szkoły, Sempołowską zagrała pani Katarzyna Łaszkiewicz. Sceny kostiumowe grane w plenerze okazały się dla wszystkich wspaniałym przeżyciem.

W styczniu film był gotowy do konkursu, a w marcu zapadł werdykt. 18 marca 2016 r. w sali Lalka Dolnośląskiego Centrum Filmowego odbyła się uroczysta gala finałowa. Nasz film zajął zaszczytne drugie miejsce. Natomiast publiczność po obejrzeniu wszystkich filmów przyznała naszej Sempołowskiej tzw. Nagrodę Publiczności, z czego twórcy są szczególnie dumni. Gratulacje i nagrody odbierali wraz z panią dyrektor Małgorzatą Kaźmierską od najwyższych władz oraz znanych twórców dolnośląskiej kultury. Szczególnie gratulowano udanej roli pani Katarzynie Łaszkiewicz, która długo była przez uczniów namawiana do wystąpienia w filmie;))) Wielu filmowców podkreślało artyzm scen plenerowych, które nawiązują w swej estetyce do sławnego „Pikniku pod Wiszącą Skałą” Petera Weira. Podkreślano też idealną kompozycję kadrów, za co autorzy dziękują pani Agnieszce Opyt, prowadzącej w ich klasie zajęcia filmowe i bardzo pomagającej w tworzeniu filmu.

Podziękowania należą się też Adamowi Bystremu z 2f i Monice Paluch z 3f za pracę operatorską, Danielowi Jaworskiemu z 3d za tło muzyczne, Oskarowi Jakiele za pracę nad scenariuszem i wszystkim ślicznym dziewczynom, które zagrały w filmie.

Twórcy dziękują wszystkim nauczycielom, którzy udostępnili swoje gabinety i pozwolili sfilmować fragmenty lekcji, a szczególnie pani Urszuli Bagińskiej-Krawiec, pani Agnieszce Urbaniak, pani Izabeli Dmowskiej-Głowackiej i Katedrze W-F.

LINK DO FILMU

Oprac. Katarzyna Łaszkiewicz