Rekrutujemy do kolejnej fazy projektu „Ponad Granicami”

Dla kogo? Młodzież w wieku od 14 do 18 lat.

Kiedy? Rekrutacja uczestników trwa do 10 marca 2016 r. 

Opis: Wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów – Polski i Iranu. Osią, wokół której podejmowane są działania artystyczne, jest rodzima i zagraniczna kinematografia. Film staje się „zwierciadłem kultury” – narzędziem do zrozumienia wyjątkowości własnego kraju i pokolenia, jak również zrozumienia odrębności i podobieństw występujących w innych kulturach.

Program

• darmowe projekcje filmowe (5 irańskich filmów wybranych przez teherańską młodzież. Średnia ocena IMDB to 8/10) w Kinie Nowe Horyzonty;

• darmowe warsztaty artystyczne pod okiem wrocławskich artystów;

• festiwal filmowy połączony z wystawą artystycznych dzieł młodzieży;

• darmowe warsztaty teatralne i spektakle z udziałem młodzieży pod okiem aktorów.

Strona rekrutacji: http://beyondbordersfestival.org/news/rekrutacja2016/
Profil FB? FB/BeyondBordersFestival

Kto? „Ponad Granicami” jest projektem partnerskim

• Instytutu im. Jerzego Grotowskiego,

• Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz

• Kina Nowe Horyzonty