Udział klas Id i Ie w konkursie Matematyka Bez Granic

29 lutego 2016 uczniowie klas Id i Ie  uczestniczyli w konkursie „Matematyka Bez Granic”.  Jest to międzynarodowy konkurs, w którym biorą udział całe klasy. Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki i nie tylko. Po 90 minutach intensywnej pracy rozwiązania 13 zadań każda z klas przesłała do oceny przez zewnętrzne jury. Teraz pozostało już tylko czekać na wyniki…

 zdjęcia: Piotr Kwak Ie