Projekt „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”

Uczniowie trzech klas (II E, IIF i III F ) uczestniczyli w projekcie „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”. W każdej klasie został zrealizowany cykl zajęć obejmujący 5 godzin lekcyjnych, sędziowie omawiali podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa w internecie i prawa podatkowego). Sędziowie odpowiadali również na pytania uczniów. Projekt realizowany był w okresie od 05 do 28.01.2016 r

Projekt był realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia, przy pomocy Oddziału Dolnośląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Uzupełnieniem lekcji było przekazanie nieodpłatne szkole 2. wydania książki „Apteczka prawna – Lex bez łez„, pod red. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, które ukazało się nakładem PWN. Biblioteka szkolna otrzymała ponad dwieście egzemplarzy tej książki. Nauczyciele WOS-u Krzysztof Mielczarek i Jarosław Śleszyński uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym prawa polskiego, zajęcia prowadzili sędziowie z różnych wydziałów sądów mających swoje siedziby we Wrocławiu.

Tu można pobrać scenariusze lekcji dotyczące prawa przygotowane przez Stowarzyszenie IUSTITIA.

prawo1.jpg

prawo4.jpg

prawo2.jpg