„Organizacja kościelna na Pomorzu Zachodnim w XII w.” – wykład dr Piotra Piętkowskiego

27 stycznia 2016 uczniowie klasy 2b wzięli udział w wykładzie poprowadzonym przez  Pana dr Piotra Piętkowskiego, młodego badacza dziejów średniowiecznych z Instytutu Historycznego UWr. Wykładowca przedstawił nam, z użyciem bogatej w ilustracje prezentacji, wyniki swoich badań nad zagadnieniem historii wczesnopiastowskiego kościoła na Pomorzu poruszając kwestie m.in. biskupstw tworzonych na tym terenie oraz kolejnych biskupów i ich wpływu na historię kościoła. Poznaliśmy kulisy prowadzenia badań mediewistycznych w XXI wieku. Wykład urozmaicały anegdoty związane z podróżami do miejsc, gdzie prowadzone były badania.

Wiele informacji miało charakter bardzo specjalistyczny i było dla nas sporym wyzwaniem… ale staraliśmy się nadążyć za narracją wykładowcy.

Pod koniec naszego spotkania nastąpiła część przeznaczona na pytania. Dowiedzieliśmy się  o znaczącym wpływie znajomości łaciny na badania mediewistyczne, bo ciągle jeszcze wiele źródeł jest nieprzetłumaczonych, a nawet jeśli są, to badacze zawsze starają się opierać swoje przemyślenia na oryginałach, ponieważ właśnie oryginalne teksty dają możliwość nowego odczytania i polemiki.

Karolina Misior IIB