Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biotechnologii

5 grudnia 2015 roku wybrani uczniowie klas biologiczno – chemicznych wzięli udział w zajęciach, które odbyły się na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Na początku uczniowie wysłuchali wykładu na temat lipidów i liposomów, dowiedzieli się, czym są te związki chemiczne, co je charakteryzuje, jakie są ich reakcje charakterystyczne. Poznali różne techniki laboratoryjne.

 

Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych. Pierwszym doświadczeniem, które przeprowadzali, była to chromatografia cienkowarstwowa. Kolejnym doświadczeniem było sporządzenie roztworów oleju jadalnego, wody i detergentu w różnych proporcjach poszczególnych składników. Uczniowie doszli do wniosku, że ręce ubrudzone np. smarem łatwiej umyje się, smarując je najpierw tłuszczem, dopiero później myjąc w wodzie z detergentem. Uczniowie poszerzyli również swoją wiedzę na temat kuchni z ograniczoną ilością cholesterolu.

 

Na koniec uczniowie poznali metodę pozwalającą na otrzymanie liposomów. Wykład i zajęcia prowadzili Pani dr Maria Stasiuk i Pan dr Zdzisław Wróblewski.