IX Konkurs Literacki pod patronatem X LO i Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Ja wychowany na wartościach Solidarności w Europejskiej Stolicy Kultury .”

   Z wielką radością po raz dziewiąty zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia, do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyrażenie w dowolnie wybranej formie literackiej wrażeń związanych z życiem kulturalnym, architekturą, historią i niepowtarzalnym klimatem naszego miasta.

   Na temat konkursu w roku szkolnym 2015/16 złożyły się dwa ważne w życiu Wrocławia wydarzenia: 25. rocznica Solidarności i pełnienie przez Wrocław zaszczytnej funkcji Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Idee Solidarności – Wolność, Prawda, Prawo do głoszenia własnych poglądów, Szacunek dla drugiego człowieka, Patriotyzm – tak ważne dla ludzi tworzących w Polsce demokrację i każdego człowieka poszukującego podstaw własnej tożsamości – mają wymiar uniwersalny: ogólnoludzki i ponadczasowy. Warto się jednak zastanowić, czy współcześni wrocławianie czują się spadkobiercami tych ideałów i w jaki sposób realizują je na nowoczesnym, wielokulturowym, wielkomiejskim i europejskim gruncie naszego miasta.

REGULAMIN KONKURSU W ZAŁĄCZNIKU