INTERKULTUROWY PROJEKT FILMOWY „KINEMA”

W dniach 3-7. listopada 2015r. odbyło się w Brunszwiku (Niemcy) szkolenie dla opiekunów międzynarodowego projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „KINEMA”. Uczestniczyli w nim nauczyciele z Francji, Polski i Niemiec. „KINEMA” to trójstronny projekt edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych międzynarodowym filmem, otwartych na zawieranie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Patronat nad projektem piastuje Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, władze oświatowe Dolnej Saksonii oraz Kuratorium Oświaty Górnej Normandii.

Podstawą komunikacji między uczniami z Francji, Polski i Niemiec jest w tym roku analiza trzech filmów wiodących: „Ida” P.Pawlikowskiego, „niemieckiego filmu „Shahada” B. Qurbani’ego oraz filmu „Anvil” G. Hustache-Mathie produkcji francuskiej. Przesłaniem tegorocznego projektu jest hasło: „Odkrywanie własnego ja – między ucieczką i rewoltą”.

W projekcie uczestniczy 6 dolnośląskich szkół (nasze liceum jako jedyna szkoła wrocławska) oraz 6 szkół niemieckich i francuskich, które tworzą 6 międzynarodowych zespołów. Komunikacja w każdym zespole odbywać się będzie poprzez platformę edukacyjną E-twinning, drogą mailową oraz poprzez „wideo-listy”. Każdy zespół realizować będzie swój własny projekt, wypracowany przez ich opiekunów podczas szkolenia w Brunszwiku. Wszystkie działania uczniów będą miały na celu nakręcenie własnych filmów na bazie trzech filmów wiodących. Produkcje te zostaną następnie omówione i ocenione w swoich międzynarodowych zespołach. Językiem komunikacji dla polskich uczniów będzie język niemiecki.

W kwietniu 2016r. dojdzie do spotkania wszystkich uczestników „KINEMY” w Polsce. Miejscem spotkania będzie Centrum Kultury „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Spotkanie to jak zawsze dostarczy młodym filmowcom niezapomnianych wrażeń, będzie okazją do prezentacji swoich umiejętności twórczych oraz językowych.

Danuta Lipińska