Muzyczne sukcesy na VI festiwalu Muzyki Młodego Wrocławia

Muzycznie uatalentowani uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje poprzez udział w koncertach pozaszkolnych i uczestniczą w działaniach Muzyki Młodego Wrocławia (współtworzyliśmy i prowadzilismy pierwsze edycje). W ramach festiwalu, który się odbył 04.11.2015 w Imparcie, II miejsce zdobył zespół „30 Lies”, w którym grają i śpiewają Alekandra Szczerbicka, Jakub Wylęga, Marek Niedzielski (już absolwent) oraz III miejsce zespół The Walkers, gdzie perkusistą jest Arkadiusz Swornowski.

Gratulujemy i życzymy dalszych szerokich sukcesów!