Zajęcia laboratoryjne w Humanitarium

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej IIG wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, które miały miejsce w Ogrodach Doświadczeń Humanitarium.

Przy użyciu szkła laboratoryjnego i różnych odczynników chemicznych uczestnicy warsztatów poszerzyli wiedzę chemiczną podczas projektowania i realizacji doświadczeń umożliwiających oznaczenie wybranych kationów i anionów pozwalających na identyfikację składu produktu wytwarzanego w przemyśle. Pod koniec zajęć samodzielnie zidentyfikowali nieznany związek.