Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2016

 

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XII edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2016. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech etapach:

    I etap – szkolny,

  II etap – międzyszkolny i odbędzie się 03 marca 2016 roku,

  III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 07 kwietnia 2016 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. Szczególną uwagę nalezy zwrócić na punkt 18 i 21 regulaminu oraz  zasady oceniania  prac uczniów przyjętych przez Komisję Konkursową Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego – uwaga zaszły ZMIANY OD POPRZEDNIEJ EDYCJI!!!!

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 28 stycznia 2016 roku pocztą lub mailem

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszam do udziału

Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)