Dzień Nauczyciela

W Dniu Święta Edukacji Narodowej, jak co roku, uczniowie przygotowali dla grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły miłą uroczystość. 12 października spotkali się w szkolnej auli: dyrekcja LO nr X, nauczyciele, nauczyciele emerytowani i pracownicy szkoły. O organizację i poprowadzenie imprezy zadbała klasa 2d. Część oficjalną poprowadzili Natalia Mierzwa i Łukasz Wirażka. Utalentowana wokalnie Natalia wyśpiewała życzenia dla nauczycieli, wykonując stary przebój z lat 70-tych „Wszystkiego najlepszego”. Były też kwiaty i słodycze dla gości.

Pani dyrektor Małgorzata Kaźmierska rozpoczęła swoje świąteczne wystąpienie od zaproszenia do wspólnej pamiątkowej fotografii. Najpierw fotografowało się grono emerytów, później aktualnie uczących pedagogów, a na końcu wszyscy pracownicy administracji szkolnej.

Następnie Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za bardzo dobrą pracę pedagogiczną, zaangażowanie w życie szkoły i troskę o dobro uczniów, a Nagrody Dyrektora wręczyła tym, którzy odnieśli w ubiegłym roku największe sukcesy. Nagrodzeni zostali: pani Małgorzata Jakubek, pani Agnieszka Ziółek, pani Agnieszka Urbaniak, pani Katarzyna Łaszkiewicz, pani Gabriela Pendyk, pani Agnieszka Duda, pani Izabela Dmowska-Głowacka, pani Małgorzata Borek, pani Danuta Janiszyn, pan Jacek Skrzypiński, pan Jarosław Śleszyński.

Spotkanie zakończył Teatr Dziesiątka, który wystawił sztukę teatralną wg powiastki filozoficznej Woltera „Kandyd, czyli optymizm”. A potem pani dyrektor zaprosiła wszystkich na spotkanie przy kawie w koleżeńskim gronie.

Niektórzy spośród grona pedagogicznego otrzymali też nagrody i odznaczenia przyznawane przez władze państwowe i kuratoryjne. 13 października w Auli Leopoldyńskiej Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał pan Jacek Skrzypiński, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała pani Urszula Bagińska-Krawiec, Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano pani Barbarze Łakomy i pani Katarzynie Łaszkiewicz, a Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odebrały: pani dyrektor Małgorzata Każmierska i pani Danuta Lipińska.

14 października w Narodowym Forum Muzyki Nagrodę Prezydenta Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz wręczył pani wicedyrektor Ewie Piwnik.