Zapraszamy do udziału w szkolnej Wystawie Twórczosci Uczniowskiej

 Exegi monumentum..., czyli uczeń
w roli twórcy – Wystawa Twórczości Uczniowskiej.

Uczniowie we współpracy z Biblioteka szkolną ogłasza przygotowania do Wielkiej Wystawy Twórczości Uczniowskiej.

Zapraszamy do zgłaszania swoich prac, które będą wystawione w przestrzeni szkoły
w nowym roku szkolnym po wakacjach. Przyjmowane będą prace:

  • malarskie (technika dowolna)
  • fotograficzne (wymiar dowolny)
  • rzeźbiarskie
  • literackie (poezja max. 3 utwory, opowiadania max. 2 strony A4, czcionka: 13, Calibri, interlinia 1,5)
  • inne, które mają cechy indywidualnej twórczości artystycznej.

Po zebraniu prace będą weryfikowane przez organizatorów i zakwalifikowane do wyeksponowania.

Prace zbieramy od 09.06 – 15.09.2015 r.

Każdy twórca musi podać:

tytuł pracy,    imię i nazwisko,    pseudonim artystyczny,    klasę,  email.

Prace będą zbieranie w szkole w wyznaczonym specjalnie wyznaczonym miejscu.

Więcej informacji można uzyskać u Kamili Kluczek, Kasi Mikorskiej,
Heleny Wojturskiej, Anny Szczypkowskiej oraz p. Izabeli Dmowskiej.