Exegi monumentum…, czyli uczeń w roli twórcy – Wystawa Twórczości Uczniowskiej.

Biblioteka LO nr X we współpracy z uczniami ogłasza przygotowania do wielkiej Wystawy Twórczości Uczniowskiej. Celem wystawy jest stworzenie możliwości do rozwoju uzdolnień i indywidualnej twórczości artystycznej, publicznego zaprezentowania uczniowskich pasji.

Zapraszamy do zgłaszania swoich prac, które będą wystawione w przestrzeni szkoły w nowym roku szkolnym po wakacjach. Przyjmowane będą prace:

  • malarskie (technika dowolna)
  • fotograficzne
  • rzeźbiarskie
  • literackie (poezja max. 3 utwory, opowiadania max. 2 strony A4, czcionka: 13, Calibri, interlinia 1,5)
  • inne, które mają cechy indywidualnej twórczości artystycznej.

Prace zbieramy od 09.06 – 15.09.2015 r.

Po zebraniu prace będą weryfikowane przez organizatorów i zakwalifikowane do wyeksponowania.

Każdy twórca musi podać:

tytuł swojej pracy,    imię i nazwisko,    pseudonim artystyczny,    klasę,    email.

Prace będą gromadzone w szkole w wyznaczonym specjalnie miejscu.

Więcej informacji można uzyskać u Kamili Kluczek (1c), Katarzyny Mikorskiej (2b), Heleny Wojturskiej (2b), Anny Szczypkowskiej (2b).