Konkurs na najlepszy FOLDER TURYSTYCZNY O WROCŁAWIU

KONKURS NA NAJLEPSZY FOLDER TURYSTYCZNY O WROCŁAWIU      „Wrocław nad Odrą”

DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

(w ramach Wrocławskiego Konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”)

 CELE

  • Umożliwienie młodzieży wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych konstruowania swobodnej i syntetycznej wypowiedzi o własnym mieście i upowszechnienia jej.
  • Zwrócenie uwagi organizacji promujących Wrocław na sposób patrzenia młodych Wrocławian na swoje miasto.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej i poczucia dumy z własnego miasta.

 UCZESTNICY

Grupy redakcyjne folderów złożone z 2-4 uczniów.

 PRACE KONKURSOWE

  • powinny zawierać dużo zdjęć i syntetyczną treść;
  • ich koncepcja graficzna i estetyczna będzie podlegała ocenie;
  • nietypowe i świeże spojrzenie na Wrocław będzie ich atutem;
  • powinny być przygotowane w formacie nie przekraczającym A4;

 OCENA

przygotowanych przez młodych Wrocławian folderów spocznie w rękach fachowców z organizacji promujących turystykę i specjalistów od przygotowania tego typu wydawnictw, artysty fotografika, dziennikarza.

 NAGRODY

-Mały Puchar Prezydenta Wrocławia w Konkursie „Szkoła Promująca Turystykę” dla szkoły;

-rzeczowe i dyplomy dla uczniów i opiekuna zwycięskiej grupy redakcyjnej

Zgłoszenia do konkursu do pani Dudy.

Termin oddania prac 11 czerwca.