Nasza Szkoła zdobyła certyfikat „BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ”

 

Szkoła nasza wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie i Studium Prawa Międzynarodowego  pod nazwą „Bezpieczna  Szkoła –  Bezpieczny Uczeń”.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, a także  kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Przez cały rok szkolny wykonywaliśmy wyznaczone przez regulamin konkursu zadania i …jest sukces.

Otrzymaliśmy niezwykle cenny  TYTUŁ – BEZPIECZNEJ  SZKOŁY.