Międzynarodowa debata „II wojna światowa w edukacji historycznej w Polsce, Niemczech i Rosji” w Instytucie Historycznym UWr.

Jakie treści dotyczące drugiej wojny światowej obejmują podręczniki polskie, niemieckie i rosyjskie? Czy możliwe jest stworzenie wspólnego podręcznika historii dla całej Europy? Ile dowiadują się obcokrajowcy ze swoich podręczników historii na temat dziejów Polski w czasie wojny? To tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszane były 24 kwietnia podczas międzynarodowej debaty prowadzonej w języku angielskim przez naukowców z Rosji, Niemiec i Polski jak  i liczne grono zagranicznych studentów oraz uczniów szkół średnich z Wrocławia, w tym też przedstawicieli „Dziesiątki”. Dziękuję serdecznie naszym uczniom, zwłaszcza z klasy 2D, za aktywny udział w tym niezwykle inspirującym spotkaniu! Mam głęboką nadzieję, że wymiana poglądów w tak istotnych i wciąż budzących kontrowersje kwestiach rozbudzi chęć do refleksji nad niezwykle trudną dla Europy historią najnowszą.