Wykład pani prof. Bożeny Szaynok – „Relacje polsko – żydowskie po II wojnie światowej”

  Pani prof. Bożena Szaynok jest profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich pracach badawczych koncentruje się na kontrewersyjnym temacie relacji polsko – żydowskich. Kameralny wykład odbył się dla klasy 1A 29.04.2015 r. W prelekcji pani profesor skupiła się na zilustrowaniu dwóch odmiennych perspektyw interpretacji faktów historycznych: żydowskim i polskim. Mówiła o spadku przeszłości, który determinował postawy Polaków i Żydów zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po wojnie. Ukazała apokaliptyczny krajobraz człowieka wojennego, warunki życia w gettcie, dehumanizację śmierci, pokolenie wojenne nazywając „zainfekowanych śmiercią”. Podkreśliła wagę wszystkich sytuacji, w których dochodzi do Dialogu między Polakami a Żydami, bo tylko on odkrywa prawdę dotyczącą stosunków między narodami.

Oprac. Agnieszka Ziółek