Wrocławski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, 1 edycja

        W Ratuszu w Sali Sesyjnej 9 stycznia odbył się Wrocławski Konkursu Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.  Do 1 edycji zostali zaproszeni uczniowie z 7 szkół, nasi uczestnicy Wiktoria Pawłowska i Mateusz Sokólski byli najmłodszymi uczestnikami.  W pierwszej części przez 10 min musieli zaprezentować przygotowany przez siebie temat dotyczący Wrocławia, a następnie po tym przez 3 minuty mówić na temat wylosowany przez siebie dotyczący kultury Dolnego Śląska.

      Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Gratulujemy naszym uczniom ciekawego wykładu i talentu krasomówczego.