Dolnoślązacy wobec nazizmu – różne postawy wobec totalitaryzmu – spotkanie z prof. Nowosielską – Sobel

W dniu 6 marca b.r. uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wzięcia udziału  w wykładzie dr Joanny Nowosielskiej – Sobel; historyk i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, autorki publikacji dotyczących historii powszechnej Śląska, Polski i Prus. To kolejne spotkanie  z cyklu „Wielokulturowość Wrocławia i regionu – w poszukiwaniu naszej tożsamości”.

Tematem wykładu były różne postawy Dolnoślązaków wobec nazizmu w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Tytułem wstępu do głównego zagadnienia profesor Sobel omówiła sytuację polityczną Niemiec u schyłku XIX wieku, poprzez lata tuż po I wojnie światowej, aż do momentu przejęcia przez nazistów władzy i lata II wojny światowej. Następnie nasz Gość zapoznał słuchaczy z konkretnymi postaciami, silnie związanymi z Dolnym Śląskiem oraz ich aktywnością społeczno – polityczną w latach II wojny światowej : Poznaliśmy i tych, którzy poddali się całkowicie reżimowi Hitlera i wiernie mu służyli, i tych , którzy na różny sposób próbowali okazywać swój sprzeciw wobec polityki NSDAP. Próbowaliśmy zrozumieć motywy ich postępowania.

Profesor Nowosielska – Sobel przeprowadziła niezwykle ciekawe i bogate  w informacje spotkanie, które spotkało się z wielkim uznaniem i aprobatą uczniów. Liczymy na kolejne.

Wiktoria Pawłowska IB