I miejsce dla X Liceum Ogólnkokształcącego w finale 47. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

2 marca odbył się w naszej szkole finał wrocławski 47. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Olimpiadę Krajoznawczą organizowało Liceum Ogólnokształcące nr X im Stefanii Sempołowskiej oraz przewodnicy PTTK z Klubu przewodników  i pilotów PTTK „Rzepiór”. Olimpiada została objęta honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
W finale wrocławskim uczestniczyło prawie 100 uczniów z wrocławskich szkół. Uczniowie rozwiązywali testy z wiedzy krajoznawczej, topograficznej, o ruchu drogowym oraz z pierwszej pomocy. Jedną z konkurencji było również rozpoznawanie slajdów z atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. W czasie gdy uczniowie pisali testy, nauczyciele mogli uczestniczyć w wycieczce przyrodniczej prowadzonej przez panią Małgorzatę Pietkiewicz z wrocławskiej fundacji EkoRozwoju. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników pan Marcin Sawicki opowiedział i przedstawił slajdy z podróży do Gruzji i Armenii. Dzięki sprawnej pracy komisji konkursowej i uwadze sędziego głównego pana Leszka Błaczkowskiego, szybko poznaliśmy wyniki finału 47. Olimpiady Krajoznawczej.

Wyniki dla szkół podstawowych:
I miejsce dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50,
II miesjce Szkoła Podstawowa nr 90,
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 37

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Katarzyna Miodyńska z SP 90

Wyniki dla szkół gimnazjalnych:
I miejsce Gimnazjum nr 14
II miejsce Gimnazjum nr 13
III miejsce gimnazjum nr 49

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej  – Dominik Gdesz z Gim 14

Wyniki dla szkół ponadimnazjalnych:
I miejsce Liceum Ogólnokształcące nr X
II miejsce Liceum Ogólnokształcace nr III
III miejsce Liceum Ogólnokształcace nr XIV

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidyualnej – Anna Górska z LO X

Gratulujemy finalistom oraz wszytkim uczestnikom konkursu.

 

Agnieszka Duda i Izabela Dmowska – Głowacka