Wykład pana prof. Krzysztofa Ruchniewicza nt. historii współczesnej Niemiec

      24 lutego 2015 roku gościł w naszej szkole znany uczony specjalizujący się w historii najnowszej, profesor Krzysztof Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład na temat kształtowania się po wojnie systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec. Profesor Ruchniewicz omówił początki systemu kanclerskiego i rozwój demokracji w powojennych Niemczech. W interesujący sposób przedstawił sylwetki i dokonania najwybitniejszych kanclerzy niemieckich – Konrada Adenauera, Willy’ego Brandta, Helmuta Kohla i jedynej w historii Niemiec kobiety piastującej ten najwyższy niemiecki urząd – Angeli Merkel.

        Był to już drugi i równie interesujący wykład profesora Ruchniewicza w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów naszego liceum. Dzięki spotkaniu z uczonym poznaliśmy wiele nowych dla nas faktów historycznych, podanych w ciekawy sposób piękną polszczyzną.

        Mamy nadzieję, że w niedługim czasie odbędą się kolejne wykłady z udziałem naukowców z Centrum Studiów Europejskich i Niemieckich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu, którego dyrektorem jest profesor K. Ruchniewicz.

Martyna Rydzewska kl. III b