Konferencja „Edukacja filmowa dolnośląskiej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych”

16 grudnia miała w naszej szkole miejsce konferencja dotycząca edukacji filmowej. Nie bez przyczyny organizator – Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego wybrał nasze liceum na miejsce spotkania nauczycieli z całego Dolnego Śląska. Głównym celem spotkania było zdanie relacji z udziału uczniów naszego województwa w międzynarodowym projekcie KINEMA, w którym uczniowie LO nr X od dwóch lat uczestniczą i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach filmowych. Ich opiekunką jest pani profesor Danuta Lipińska, która wraz z germanistkami z Ząbkowic Śl. i Oleśnicy opowiedziała, jak pracowała z uczniami w ramach projektu.

Projekt KINEMA jest międzynarodowym niemiecko-francusko-polskim przedsięwzięciem dla młodzieży szkolnej w ramach partnerstwa regionalnego pomiędzy Dolną Saksonią, Górną Normandią, Szmpanią Ardeny, Prowansją – Lazurowym Wybrzeżem oraz Dolnym Śląskiem.
Początkowo, w latach 2004 -2012 w ramach projektu współpracowały ze sobą regiony z Francji i Niemiec. Dolny Śląsk dołączył do projektu dwa lata temu w 2012r, gdy Ministerstwo Edukacji Dolnej Saksonii, Kuratorium Oświaty z Remis i Ax-Marseille oraz Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprosiły wspólnie młodzież z Niemiec, Francji i Polski do udziału w konkursie filmowym „Kurzfilm im Dialog”. Zadaniem uczestników konkursu było nakręcenie krótkiego filmu, którego głównym przesłaniem było ukazanie tożsamości z własnym regionem. Konkurs ten zaowocował rozwinięciem współpracy trójstronnej.

Projekt Kinema ewoluował w okresie tych 10 lat i dziś dzieli się na trzy podgrupy:
pierwszą jest KINEMA Klassik, drugą KINEMA regionale a trzecią KINEMA triangulaire, w której uczestniczą polskie grupy. Każda z tych grup ma do realizacji wspólne dla wszystkich uczestników, a także odrębne – właściwe dla swojej grupy – zadania.
Twórcy projektu Kinema wyznaczyli sobie początkowo dwa główne cele. Propagowanie edukacji filmowej oraz edukacji międzykulturowej i przy okazji doskonalenie umiejętności językowych. Natomiast głównym zadaniem projektu było i jest promowanie dialogu ponad granicami kulturowymi i językowymi oraz wzmacnianie dialogu między sztuką i edukacją filmową. Patronem projektu Kinema jest znana niemiecka aktorka Hanna Schygulla.
Założeniem projektu jest to, że w każdym roku szkolnym młodzież analizuje dwa specjalnie wybrane dla nich przez ludzi ze świata filmowego obrazy filmowe (jeden niemiecki, drugi – francuski). Oba filmy łączy najczęściej problematyka, uwzględniająca problemy młodych ludzi. Nauczyciele – opiekunowie uczestników projektu – dokonują dydaktyzacji filmów, by ułatwić uczniom pracę związaną z ich dogłębną analizą. Kolejny etap ich pracy przewiduje międzynarodową wymianę poglądów, opinii, spostrzeżeń  na platformie edukacyjnej e-Twinning, a ostatnim punktem jest spotkanie wszystkich uczniów i ich opiekunów biorących udział w projekcie w jednym z państw organizatorów przedsięwzięcia i nakręcenie krótkich filmików przez młodzież w międzynarodowych niemiecko-polsko-francuskich grupach oraz ich prezentacja na forum.

Uczniowie z Dolnego Śląska uczestniczą w projekcie trójstronnym KINEMA triangulaire. Są to 3 szkoły – z X LO z Wrocławia, Zespół Szkół z Oleśnicy i Zespół Szkół z Ząbkowic Śląskich, które 2 lata temu wzięły udział w konkursie filmowym „Kurzfilm im Dialog” i dzięki zaproszeniu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dołączyły do tej międzynarodowej współpracy.

Pani dyrektor Małgorzata Kaźmierska opowiedziała o wieloletniej tradycji edukacji filmowej w LO nr X,  która działa na wielu poziomach: klasy filmowe z obowiązkowymi warsztatami filmowymi prowadzonymi przez panią Agnieszkę Opyt, fakultet filmowy prowadzony również przez panią Opyt dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „filmowy.wroc”, który kończy się co roku uroczystą galą w Kinie Nowe Horyzonty oraz Dyskusyjny Klub Filmowy prowadzony przez panią Katarzynę Łaszkiewicz.

Organizatorzy zaprosili na spotkanie z nauczycielami przedstawicieli Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz pracownika TVP Wrocław, aby przedstawili pomysł nowego przedsięwzięcia filmotwórczego edukującego nauczycieli i wybranych uczniów w umiejętnościach czysto technicznych: konstruowania scenariusza filmowego, montażu, dźwięku, oświetlenia, aby później w szerszym gronie uczniowskim stworzyli pod okiem fachowców film promujący szkołę. Nasze liceum na pewno weźmie udział w tym projekcie