Forum dyskusyjne MOK: Potencjał i skutki buntu

W środę 10.12.14 odbyła się debata w ramach Forum Dyskusyjnego Młodych Obywateli Kultury : Potencjał i skutki buntu. Na debatę zostały zaproszone wybrane licea i gimnazja. Młodzi Obywatele dyskutowali o różnych formach protestów i buntów w sztuce, historii, kulturze, w apektach społecznych i moralnych. Na podsumowanie stworzyli analizę SWOT oraz manifest „młodych gniewnych” na 3-metrowym arkuszu papieru. Dziekuję za kulturalną i aktywną postawę szczególnie uczniom 3c (Paulina Pietraszkiewicz, Klaudia Madziała, Adam Wytrychowski, Aleksander Sikorski), a także 2c (Anna Ćwikła, Józef, Latacz, Jakub Zajkowski, Justyna Wittlin).