„Stop mowie nienawiści” – warsztaty

19 listopada w naszym Liceum odbył sie warsztat zorganizowany przez WCRS (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) nt. „Stop mowie nienawiści”. W pierwszej części uczestniczyły w trzyosobowe delegacje klas oraz Samorząd Uczniowski. W drugiej części brało udział całe grono pedagogiczne szkoły. Warsztaty dotyczyły granic tolerancji, a także wszystkich form ekspresji podżegających do nienawiści rasowej i religijnej oraz ksenofobii, antysemityzmu i wszelkich odmian nacjonalizmu, które możemy ogólnie nazwać mową nienawiści. Nasza szkoła bierze udział w „sztafecie” mającej na celu propagowanie aktywnej postawy w przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Symbolem sztafety jest wałek malarski służący zamalowywaniu obraźliwych napisów na murach naszego miasta. Nasz Samorząd Uczniowski przekazał wałek i dyplom sztafety Liceum Ogólnokształcącemu nr I we Wrocławiu, aby idea tolerancji szerzyła się kolejnych wrocławskich szkołach.