Spotkanie Wszechnicy Chemicznej

15 listopada 2014 roku uczniowie klas biologiczno-chemicznych wzięli udział w spotkaniu Wszechnicy Chemicznej, które poświęcone było omówieniu zadań wstępnych, obowiązkowych 61 Olimpiady Chemicznej. Tematyka i poziom niektórych zadań wykraczały poza program klas licealnych. Poznanie różnych sposobów rozwiązania tych zadań z dziedziny chemii nieorganicznej i organicznej stanowiło znakomite przygotowanie do matury.