Projekt „Licealiści liczą”.

Uczniowie klasy IIc i IIIc  wraz z uczniami innych szkół z Wrocławia i Dolnego Śląska biorą udział w projekcie realizowanym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Licealiści liczą”.  W semestrze zimowym w ramach projektu przewidziano cztery spotkania, podczas których uczniowie są zapoznawani z podstawami obliczeń biochemicznych.  W semestrze letnim uczniowie będą samodzielnie, ale pod okiem prowadzących eksperymentować . Pierwsze zajęcia odbyły się 8 listopada 2014 roku, a już 6 grudnia uczniowie napiszą pierwsze w swoim życiu kolokwium.