Wymiany zagraniczne

   Kolejny jubileusz szkoły skłania do różnorakich wspomnień i podsumowań, także w zakresie współpracy naszego liceum z zagranicą. Wymiany uczniowskie naszego liceum ze szkołami zagranicznymi nadal stanowią ważny punkt w działalności szkoły. Ostatnie dziesięciolecie szkoły to kontynuacja starych projektów i rozwijanie nowych kontaktów. Strategicznymi partnerami naszego liceum były i są szkoły z Niemiec, jednak podkreślić należy, że do listy wymian uczniowskich LO Nr X należą także kontakty ze szkołą z Norwegii oraz nawiązana w roku szkolnym 2013/2014 współpraca  z północnych Włoch.

     Pierwsze kontakty z zagranicą miały miejsce w odległych latach siedemdziesiątych, kiedy to pani Stefania Matuszewska – nauczycielka języka niemieckiego – nawiązała współpracę
z Hans-Grundig-Oberschule Dresden-Ost. Uczniowie obu szkół wraz ze swoimi nauczycielami dwa razy w roku, w maju i wrześniu składali sobie wizyty. Program tych spotkań obejmował uczestnictwo w lekcjach, zawodach sportowych, wycieczkach krajoznawczych. Dzięki tym kontaktom młodzież naszej szkoły miała niepowtarzalną na owe czasy okazję, by poznać piękno Drezna, Miśni oraz uroki Szwajcarii Saksońskiej oraz zyskać nowych przyjaciół. Wydarzenia roku 1981 uniemożliwiły dalsze spotkania miedzy szkołami, ale na stałe wpisały się w historię wymian zagranicznych LO Nr X.

     Na skutek przemian ustrojowo-politycznych w naszym kraju w roku 1989 przed szkołami polskimi otworzyły się nowe możliwości współpracy z partnerskimi placówkami edukacyjnymi z zagranicy. Nasze liceum wykorzystało tę szansę i już w roku 1990 nawiązało współpracę z Carlo-Schmid-Gymnasium z Tübingen. I znów Pani Stefania Matuszewska zaangażowała się całym sercem w organizację wymian uczniowskich, a swym entuzjazmem zaraziła do tej pracy także inne germanistki, przede wszystkim mnie i Joannę Kędrzyńską. Co roku zapraszałyśmy do współpracy nauczycieli innych przedmiotów wraz z dyrekcją szkoły na czele. Na pomoc i wsparcie w organizacji wymian liczyć mogłyśmy na: Wandę Walkowiak, Bożenę Koronkiewicz, Małgorzatę Kaźmierską, Ewę Piwnik, Annę Mędrecką, Grażynę Melksą. Ze strony niemieckiej na wyróżnienie zasługują nauczyciele, którzy podjęli trud nawiązania z nami współpracy i współorganizowania pierwszych wymian: Klaus Mohr, Ursula Glas-Lorek, Eberhard Frasch, Heidi Markmann i Roland Albrecht oraz dyrektor niemieckiego gimnazjum Hans-Jürgen Dobler. W latach 1991 – 2003 zrealizowaliśmy łącznie 13 projektów z Carlo-Schmid-Gymnasium, z czego jesteśmy niezmiernie dumni! Dzięki nim młodzież naszego liceum zwiedzic mogła tak malownicze i atrakcyjne turystycznie miejsca jak: Jezioro Bodeńskie, Jura Szwabska, Schwarzwald. Mogła też brać udział w zajęciach dydaktycznych w zaprzyjaźnionej szkole, uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, zwiedzać znane zakłady przemysłowe. Niewątpliwie dużym walorem tych projektów było poszerzanie znajomości języka niemieckiego. Możliwość zamieszkania na kilka dni w rodzinie gospodarzy, spożywanie z nią wspólnych posiłków oraz spędzania razem wolnego czasu zmuszała polskich uczniów do licznych konwersacji na wszelkie możliwe tematy – żadna lekcja w szkole tego nie zapewni!

Zdobyte przez organizatorów wymian doświadczenia spowodowały, że spotkania młodzieży były i są coraz bardziej atrakcyjne i merytorycznie bardziej wartościowe. Nadal podstawowym celem kontaktów ze szkołami z zagranicy jest lepsze wzajemne poznanie się, przełamywanie starych, często negatywnych i nieprawdziwych poglądów i stereotypów o naszych narodach, a także „otwarcie się” na innych. Nie mniej ważne jest również poszerzanie swojej wiedzy o kraju odwiedzin i doskonalenie znajomości języka obcego.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zrealizowaliśmy dwa projekty z Sedan-Gymnasium z Wuppertalu (w 1994 i 1995r.), dzięki którym młodzież poznała przepiękne zabytki takich miast jak: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppetal.

Atrakcyjną okazała się także współpraca z norweską szkołą Solborg Folk High School z miejscowości Stavanger, zapoczątkowana w 1994r. Początkowo uczniowie z Norwegii przyjeżdżali do Wrocławia i byli goszczeni w domach naszych uczniów. Rewizyta w Stavanger miała miejsce w 1998r., gdzie nasza młodzież spędziła niezapomniane chwile, oglądając norweskie fiordy oraz miejsca związane z historią Wikingów. Nasi licealiści mogli poznać kulturę, tradycję i styl bycia Norwegów oraz jednocześnie doskonalić swoje umiejętności z j. angielskiego.

Ciekawym eksperymentem okazały się także 2 projekty zrealizowane przez nas w latach 1995 i 1996 we współpracy ze Szkoła Podstawową Nr 50 z Haup- und Realschule z Barsinghausen z okolic Hanoweru, które umożliwiły uczestnikom poznanie atrakcyjnych zakątków Nadrenii-Westfalii oraz dolnej Saksonii.

W nowym tysiącleciu kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy współpracę z zagranicą. Nasza młodzież uczestniczyła 6-krotnie w programie „Europa-Woche”, którego głównym organizatorem było Tell-Kamp-Gymnasium z Hanoweru. W tych projektach uczestniczyła nie tylko młodzież polska i niemiecka, ale także uczniowie ze Szwecji, Francji i Hiszpanii. Głównym punktem tych spotkań była praca w międzynarodowych grupach, które realizowały zadania określone wspólnie przez organizatorów programów. Językiem „roboczym” grup zadaniowych był j. niemiecki, każdy zespól musiał w tym języku zaprezentować przed wszystkimi uczestnikami podczas „Völkerfest” rezultaty swojej pracy. Trud organizacji pierwszych dwóch spotkań młodzieży w Hanowerze podjęła ze mną Sabina Cicha , potem dołączyli do nas: Joanna Kędrzyńska, Marta Szynkiewicz, Marcin Sawicki i Wojciech Rajczakowski.

Pragniemy także pochwalić się najnowszymi osiągnięciami w zakresie wymian zagranicznych. W roku 2012 doszło do pierwszego bardzo interesującego spotkania uczniów naszego liceum z gimnazjalistami  z Dachau, wiosną 2013 miała miejsce rewizyta naszych przyjaciół. Szeroko o samym projekcie przeczytać można na stronie internetowej naszej szkoły. Organizatorki tej wymiany: Renata Wołoszyn-Szajnik oraz Sabina Cicha oraz ich współpracownicy ze szkoły z Dachau dołożyli wszelkich starań, by programy spotkań młodzieży były atrakcyjne i warte każdych wspomnień.

Na koniec należy koniecznie powiedzieć o nawiązaniu współpracy w zakresie wymian uczniowskich ze szkołą z północnych Włoch.

Także w następnych latach nasze liceum zamierza kontynuować i rozwijać współpracę ze szkołami z zagranicy. Pragniemy tym samym spełniać oczekiwania naszych uczniów, którym spotkania z ich rówieśnikami z Europy dostarczają niezapomnianych wrażeń i radości.