EGZAMIN I DYPLOM DSD II W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X

Czym jest egzamin i dyplom DSD II ?

W Polsce jest ponad 40 szkół, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego oraz w których odbywa się też egzamin. Egzamin językowy DSD II w naszym kraju organizowany jest od ponad 11 lat. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów zagranicą.

X Liceum Ogólnokształcące jest jedną z sześciu szkół na Dolnym Śląsku posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu DSD II. X LO jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec.

DSD II jest egzaminem opracowanym i przeprowadzanym w ścisłej współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Jest on egzaminem państwowym opartym o standardy europejskie (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen). Jest to egzamin dwupoziomowy:

DSD I A2-B1, zdawany na poziomie gimnazjum

DSD II B2-C1, zdawany na poziomie liceum

Egzamin przewidziany jest dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy już wcześniej uczyli się języka niemieckiego. Warunkiem niezbędnym do kontynuowania nauki, w klasach przygotowujących do egzaminu DSD II jest oprócz obowiązkowych testów kompetencji językowych udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych w X LO w ramach koła języka niemieckiego. Egzamin DSD II przeprowadza się co roku na całym świecie. Egzamin DSD II składa się z części pisemnej i części ustnej.

O przyznaniu dyplomów egzaminu DSD II decyduje Komisja Centralna w Berlinie.

 

Początki DSD II w Liceum Ogólnokształcącym nr X we Wrocławiu

W roku 1998 odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące możliwości przystąpienia LO X do programu DSD II. W rozmowach uczestniczyli: przedstawiciel kuratorium wrocławskiego, ówczesny koordynator ze strony niemieckiej p. Renate Teissen, dyrektor LO X p. Wanda Walkowiak oraz nauczycielka języka niemieckiego p. Danuta Lipińska.

Pierwszą kandydatką z LO X, która uzyskała dyplom w roku 1999 była Monika Wiącek. Po uzyskaniu dyplomu zdecydowała się na podjęcie studiów na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankurcie nad Odrą.

13 sierpnia 2001 roku Centralna Komisja ds. Niemieckiego Dyplomu Językowego II Stopnia Stałej Konferencji Ministerstw Kultury Krajów Republiki Federalnej Niemiec po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku naszej szkoły popartego przez Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznała na stałe zezwolenie na przeprowadzanie egzaminów w LO nr X. Nasze liceum przyporządkowano administracyjne do Centrum Egzaminacyjnego w XIII LO we Wrocławiu, z którym współpracujemy po dzień dzisiejszy. W tym miejscu należy podkreślić, iż tylko nieliczne szkoły uzyskały taki status, status szkoły wspomagająco-zasilającej (Zubringerschule).

Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

„Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty” – oto motto inicjatywy. Celem jest stworzenie 1000 szkół partnerskich za granicą  z ułatwionym dostępem do języka niemieckiego i systemu oświaty w Niemczech, a przez to wzbudzenie wzajemnego zainteresowania i zrozumienia. Projekt niemieckiego Minsterstwa Spraw Zagranicznych realizowany jest we  współpracy z Goethe-Institut oraz z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą (ZfA). Dalszymi ważnymi partnerami są Niemiecka Akademicka Służba Wymiany oraz Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich. W ofercie edukacyjnej szkół partnerskich znajduje się możliwość zdobycia dyplomu językowego DSD II Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich. Z dyplomem DSD II ułatwiony jest dostęp do wyższych uczelni w Niemczech. Wzmacnia on kompetencje młodych ludzi pragnących studiować, a także potem na drodze zawodowej. 

Kandydatami DSD II w latach 1999-2008 opiekowała się wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego w LO X p. Danuta Lipińska, natomiast od roku 2009 do chwili obecnej młodzież przygotowuje do egzaminu absolwentka X LO, nauczycielka języka niemieckiego Renata Wołoszyn-Szajnik.

 

Co daje dyplom absolwentom liceum?

 

  • Dyplom DSD II jest „świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech.”
  • Z egzaminem DSD II oraz polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku  w Niemczech.
  • Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli wyjechać na stypendium do Niemiec.
  • Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
  • Znajomość języka niemieckiego wymagana na egzaminie DSD II odpowiada poziomowi B2/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.