Dokumenty szkolne

Lista obowiązujących dokumentów szkolnych:

    Statut LO X od 8 marca 2021

    PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  rok 2020/2021

    PROCEDURY REAGOWANIA WYCHOWAWCZEGO od 4 09 2017

     

    PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z WYCH.FIZ.

      PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z DRUGIEGO JĘZYKA

   Przedmiotowe zasady oceniania:

 • zasady oceniania z języka polskiego
 • zasady oceniania z języków obcych
 • zasady oceniania z historii i historii i społeczeństwa
 • zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie
 • zasady oceniania z wiedzy o kulturze
 • zasady oceniania z biologii
 • zasady oceniania z geografii
 • zasady oceniania z matematyki
 • zasady oceniania z chemii
 • zasady oceniania z fizyki
 • zasady oceniania z informatyki
 • zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
 • zasady oceniania z przyrody
 • zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości
 • zasady oceniania z wychowania fizycznego
 • zasady oceniania z religii
 • zasady oceniania z etyki

   Inne: